Gnistfang

Med Geovent gnistfang installeret i rørsystemet reduceres risikoen for brand i filteret, da eventuelle gnister opfanges, inden de når filteret.

GFC Filter

GFC-enheden fås i 4 størrelser med en kapacitet fra 75 til 300 kg aktivt kul.

GF 315

GeoFilter GF 315

GeoFilter GF 315 er kompakt og effektivt til rensning af procesluft, anvendes til både svejserøg og slibestøv.
Luftmængder fra 800 – 1.500 m³/h.

GFB2 W3 Filter

GeoFilter GFB2 W3 er et komplet selvrensende patronfilter

GFB2 W3 er en filterenhed, der bruges til forskellige filtreringsformål.
Luftmængde op til 28.800 m³/h.

GFH og GFH PLUS Filter

GeoFilter GFH er en effektiv løsning til støv- og røgfiltrering. Kan benyttes til mange forskellige opgaver. Luftmængde op til 60.000 m³/h.

GFB2 Tower

Filter med Indbygget ventilator

Industrielt filter med trykluftrens. Kan benyttes til mange forskellige opgaver. Indbygget ventilator. Luftmængde op til 7.200 m³/h.

Dustbox CFU-1000

INDUSTRIVENTILATOR ENHED TIL PROCESVENTILATION

Geovent Dustbox CFU-1000 er en kompakt filterenhed, som er egnet til udsugning af partikler fra bl.a. slibeprocesser. Luftmængde op til 1.500 m³/h.

GFB2 Filter

INDUSTRIELT FILTER til procesventilation

Industrielt filter med trykluftrens. Kan benyttes til mange forskellige opgaver. Luftmængde op til 28.800 m³/h.

GeoFiltre GF4

FILTER FOR MINOR CONCENTRATIONS OF DUST

GF4 er designet til mindre koncentrationer af støv. Forskellige filter medier er tilgængelige. Luftmængder op til 4.000 m³/h.