GeoFilter GFO 500

Geofilter GFO 500 er et industrielt filter, der er velegnet til olietågefiltrering med høj belastning.

Gnistfang

Med Geovent gnistfang installeret i rørsystemet reduceres risikoen for brand i filteret, da eventuelle gnister opfanges, inden de når filteret.

GFC Filter

GFC-enheden fås i 4 størrelser med en kapacitet fra 75 til 300 kg aktivt kul. Filterets kapacitet har en luftstrøm på op til 7.800 m³/h

GF 315

GeoFilter GF 315

GeoFilter GF 315 er kompakt og effektivt til rensning af procesluft, anvendes til både svejserøg og slibestøv.
Luftmængder fra 800 – 1.500 m³/h.

GFB2 W3 Filter

GeoFilter GFB2 W3 er et komplet selvrensende patronfilter

GFB2 W3 er en filterenhed, der bruges til forskellige filtreringsformål.
Luftmængde op til 28.800 m³/h.

GFH og GFH PLUS Filter

GeoFilter GFH er en effektiv løsning til støv- og røgfiltrering. Kan benyttes til mange forskellige opgaver. Luftmængde op til 60.000 m³/h.

GFB2 Tower

Filter med Indbygget ventilator

Industrielt filter med trykluftrens. Kan benyttes til mange forskellige opgaver. Indbygget ventilator. Luftmængde op til 7.200 m³/h.

Dustbox CFU-1000

INDUSTRIVENTILATOR ENHED TIL PROCESVENTILATION

Geovent Dustbox CFU-1000 er en kompakt filterenhed, som er egnet til udsugning af partikler fra bl.a. slibeprocesser. Luftmængde op til 1.500 m³/h.

GFB2 Filter

INDUSTRIELT FILTER til procesventilation

Industrielt filter med trykluftrens. Kan benyttes til mange forskellige opgaver. Luftmængde op til 28.800 m³/h.