AirBox Lite

En enkel trykvagt / systemvagt, velegnet til overvågning af procesudsugningsanlæg iht. Arbejdstilsynets krav.

AirBox III

En trykvagt / systemvagt, velegnet til overvågning af procesudsugningsanlæg iht. Arbejdstilsynets krav.

Motorspjæld

GFD motorspjæld, med hurtigtvirkning, er designet specifikt til punktudsugning.
Dia.: ø80 til ø500.

PowerBox III

PowerBox III

PowerBox III for automatisk åben/luk af motorspjæld og/eller start/stop af ventilator

PowerSmart II

PowerSmart II – Til automatisk aktivering af ventilator når der er behov for udsugning.

MultiBox III

Perfekt til dynamisk tryk regulering for installationer med automatisk motorspjæld og/eller ventilator med frekvensomformer