Slibning af små emner

Kunden havde en slibeproces af små emner på et hæve/sænkebord.

Den endelige løsning blev et GFB2 Filter. Det leveres som standard med trykluftrensesystem og tømmesystem i bunden. Filteret fjerner op til 99,97% af partiklerne fra den udsugede luft. Ventilatoren hertil er en MEF ventilator med bagudkrummet skovlhjul. Ventilatoren er særdeles god til VAV systemer, hvor den tilpasser sig det ønskede tryk i kanalsystemet. Herved opnås tryk efter kundens behov og en energi-optimeret løsning. Ventilatoren blev monteret i en lydboks, som reducerer støjen med ca. 10-15 dB(A). Hele anlægget styres af en Multibox lll. For at få en besparelse på elforbruget og sikre, at ventilatoren kun kører efter behov, blev der monteret hurtigtvirkende motorspjældpå anlægget. Anlægget er afleveret og Kemp & Lauritzens kunde er meget tilfreds med resultatet. Personalet, som står med processen i det daglige, er glade for, at deres virksomhed tænker både på dem og miljøet.

Get our latest catalog

The current catalog valid from 2019 is now available. Click at the link below and get one or more catalogs sent by mail og e-mail.

Read more ›

About Geovent

We are a dynamic company which specializes in the development and manufacturing of components and systems for advanced industrial ventilation.

We have been known as pioneers in this area since 1968.

Read more ›

Extraction arms ›

Wide range of hoods ideal for the extraction of welding fumes and vapours.

Filters ›

Wide range of industrial filters – from welding fumes to oil mists – we have most filtering solutions.

Fan ›

Geovent offers a wide range of fans for industrial processes with air volumes up to 55.000m³/h.

Exhaust fumes ›

Extraction arms for welding fumes, vapours, and dust.