Leverance til DSB tog klargøringscenter

Geovent har leveret en specialløsning bestående af 24 stk. emfang med el-hejs til udstødningsgasser fra tog.

Hos DSB Servicecenter for tog havde de en udfordring med udstødningsgasser fra deres lokomotiver. De emhætter, som de tidligere havde brugt, fungerede ikke godt nok – luftmængden/gribeeffekt var for lav – hvilket medførte for høje koncentrationer af udstødningsgasser.
MOE Rådgivende Ingeniører kontaktede derfor Geovent, for at få rådgivning og hjælp til at finde den helt rigtige løsning. Geovent’s forslag blev 24. stk. emhætter med el-hejs. Det betyder, at når et tog kører ind i klargøringcenteret, så kører emhætterne automatisk ned over udstødningen på toget og al udstødningsgas bliver suget ud af servicehallen. så kører emhætterne automatisk ned over udstødningen på toget og al udstødningsgas bliver suget ud af servicehallen. Når personalets arbejde med toget er færdigt, så kører emhætten automatisk op under loftet igen og toget kan forlade servicehallen.

Da løsningen blev godkendt af MOE, blev det sendt i udbud og E. Klink fik efterfølgende opgaven. Der blev først installeret en prototype. Med få rettelser dannede denne base for den efterfølgende leverance.

Der har været en åben og positiv dialog imellem alle parter, hvilket har resulteret i et super godt resultat, som brugeren er meget tilfreds med.

Det er igen et eksempel på, at Geovent er gode til ikke blot standardløsninger, men også specialløsninger.

Get our latest catalog

The current catalog valid from 2019 is now available. Click at the link below and get one or more catalogs sent by mail og e-mail.

Read more ›

About Geovent

We are a dynamic company which specializes in the development and manufacturing of components and systems for advanced industrial ventilation.

We have been known as pioneers in this area since 1968.

Read more ›

Extraction arms ›

Wide range of hoods ideal for the extraction of welding fumes and vapours.

Filters ›

Wide range of industrial filters – from welding fumes to oil mists – we have most filtering solutions.

Fan ›

Geovent offers a wide range of fans for industrial processes with air volumes up to 55.000m³/h.

Exhaust fumes ›

Extraction arms for welding fumes, vapours, and dust.