Ventilations automatik

GEOVENT tilbyder et bredt program af ventilationsstyringer og automatikløsninger. Ved at kombinere vores løsninger, kan vi sikre brugeren den mest bekvemte brug af udsugningssystemet, at støjen reduceres og at der spares på energien. For vores løsninger med procesvagt (trykvagt) lever vi op til Arbejdstilsynets krav.

Advanced automatics for fans

MultiBox IV

Perfekt til dynamisk trykregulering, der optimerer løsningen under hensyntagen til energi, CO2 og støj.

Frekvensomformere

Frekvensomformere

Højkvalitets eksterne frekvensomformere GeoDrive GD20, GD350 og ABB ACS-180, ACH-580.

PowerBox III

PowerBox III

PowerBox III for automatisk åben/luk af motorspjæld og/eller start/stop af ventilator

PowerSmart II

PowerSmart II – Til automatisk aktivering af ventilator når der er behov for udsugning.

Motorspjæld

GFD motorspjæld, med hurtigtvirkning, er designet specifikt til punktudsugning.
Dia.: ø80 til ø500.

Manuelt motorværn

Manuelt motorværn

Geovent manuelt motorværn er designet til anvendelse i industrien og er ideelt til brug i forbindelse med Geovent ventilatorer.

Geovent GeoGuard is a complete pressure guard

GeoGuard

Geovent GeoGuard er en komplet trykvagt til et ventilationssystem.

AirBox Lite

En enkel trykvagt / systemvagt, velegnet til overvågning af procesudsugningsanlæg iht. Arbejdstilsynets krav.

AirBox III

En trykvagt / systemvagt, velegnet til overvågning af procesudsugningsanlæg iht. Arbejdstilsynets krav.