Privatlivs politik

1. Indledning

1.1 Vi har vedtaget denne privatlivspolitik, som danner grundlag for vores behandling af dine personoplysninger.

1.2 Vores privatlivspolitik beskriver, hvordan vi generelt behandler personoplysninger, hvilke personoplysninger vi behandler og hvilke rettigheder du har, når dine personoplysninger behandles af os.

1.3 Vores privatlivspolitik gælder for alle Geovent A/S brugere og kunder.

2. Dataansvarlig

2.1 Geovent A/S indtager rollen som dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse databeskyttelsesforordningen (GDPR) og databeskyttelsesloven.

2.2 Hvis du gerne vil i kontakt med os, er vores kontaktoplysninger følgende:

Geovent A/S

Hovedgaden 86

8831 Løgstrup

CVR-nr.: 54222610

Telefon: 8664 2211

E-mail: salg@geovent.dk

3. Formålet med behandlingen af dine personoplysninger

3.1 Vi behandler personoplysninger om dig for at levere vores tjenesteydelser til dig, forbedre vores service og sikre kvaliteten af vores tjenester samt i vores kontakt med dig.

3.2 Vi indsamler og opbevarer kun nødvendige personoplysninger til bestemte formål. Vi behandler blandt andet oplysninger om dig når vi skal:

– Administrere din relation til os

– Opfylde din anmodning om særlige tjenester

– Forbedre og justere vores brugeroplevelse

– Tilpasse vores kommunikation og markedsføring til dig

– Opfylde krav ifølge gældende lovgivning

3.3 Vi behandler kun personoplysninger om dig, der er relevante og nødvendige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type personoplysninger om dig, vi behandler. Det samme gælder omfanget og varigheden af de personoplysninger, vi behandler om dig. Vi indsamler og behandler ikke flere oplysninger, end dem vi har brug for til det konkrete formål ligesom vi heller ikke opbevarer oplysninger længere end, der er nødvendigt til formålet.

4. Kategorier af personoplysninger

4.1 De personoplysninger vi behandler om dig omfatter navnlig:

– Almindelige personoplysninger herunder bl.a. kundeoplysninger samt kontaktoplysninger

– Personoplysninger, der indgår i henvendelser til os

4.2 Vi indsamler ikke personhenførbare oplysninger fra tredjemand om vores brugere eller kunder.

5. Modtagere

5.1 I visse tilfælde videregiver vi dine personoplysninger til databehandlere, som vi har indgået en databehandleraftale med, for at sikre, at dine personoplysninger behandles fortrolig og sikkert. Vi anvender databehandlere i EU som opbevarer og behandler personoplysninger på vegne af Geovent A/S i henhold til denne privatlivspolitik og gældende databeskyttelseslovgivning. Vi benytter kun databehandlere, der giver de fornødne garantier for at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der sikrer at behandlingen af dine personoplysninger overholder samtlige krav i gældende databeskyttelseslovgivning.

5.2 Vi har indgået en databehandleraftale med Mailchimp, der udsender vores nyhedsbreve. Hvis du er tilmeldt vores nyhedsbrev vil der således ske videregivelse af dit navn og e-mailadresse til Mailchimp, der opbevarer disse oplysninger på deres servere i USA. Ifølge vores databehandleraftale med Mailchimp baseres overførelsen af dine personoplysninger til servere i USA på EU-Kommissionens ”Standard Contractual Clauses”, som du kan læse mere om på følgende link https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_da

Mailchimp har ligeledes garanteret, at deres behandlingssikkerhed er i overensstemmelse gældende databeskyttelseslovgivning samt nærværende privatlivspolitik. Det betyder derfor også, at Mailchimp ikke må videregive oplysninger om dig til tredjeparter. Vi vurderer på denne baggrund, at Mailchimp yder en tilstrækkelig databeskyttelse af dine personoplysninger. Du kan se vores databehandleraftale med Mailchimp på følgende link https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/

5.3 Vi har også indgået en databehandleraftaler med Google, da vi bruger Google Analytics, der indsamler og behandler personoplysninger om de besøgende på vores hjemmeside. De oplysninger, der indsamles og behandles, hjælper os med at optimere indholdet og besøget på vores hjemmeside, for at sikre en bedre brugeroplevelse.

6. Behandling af personoplysninger

6.1 Behandling af nødvendige personoplysninger

Vi behandler personoplysninger om dig, der kan være lovpligtig for os at indsamle og opbevare i forbindelse med vores forretningsdrift, fx bogføringslovgivningen. Typen og omfanget af de personoplysninger, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse. Det juridiske behandlingsgrundlag for dette følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1, litra b-c.

6.2 Kontrol og opbevaring af dine personoplysninger

Vi kontrollerer og ajourfører løbende, at dine personoplysninger er korrekte, for at sikre mod, at den indhentede data ikke er urigtig eller vildledende. Da vores tjenester er afhængig af, at dine personoplysninger er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer af dine personoplysninger, herunder eksempelvis adresseskift og lignende. Du kan benytte kontaktoplysningerne i punkt 2.2 til at meddele os dine ændringer.

6.3 Tilmelding af nyhedsbrev

Ved tilmelding af vores nyhedsbrev giver du os samtykke til at behandle dine personoplysninger, herunder dit navn og e-mailadresse.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Såfremt du ønsker at trække dit samtykke tilbage kan du meddele os dette, ved at bruge kontaktoplysningerne i punkt 2.2. Trækker du dit samtykke tilbage berører det ikke lovligheden af den databehandling, der er baseret på dit samtykke inden tilbagetrækningen. Det juridiske behandlingsgrundlag hertil følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

6.4 Videregivelse af personoplysninger

Vi videregiver kun dine personoplysninger såfremt du udtrykkeligt har samtykket til videregivelsen.

6.5 Sletning af personoplysninger

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, der udgjorde grundlaget for indsamlingen, behandlingen og opbevaringen af dine personoplysninger. Ved afmelding af nyhedsbrevet bliver man automatisk slettet fra vores database. Vi opbevarer personoplysninger, som vi efter lovgivningen, er forpligtet til at opbevare, fx som følge af bogføringslovgivningen. Disse oplysninger slettes også, når det ikke længere er nødvendigt at opbevare ifølge lovgivningen.

7. Sikkerhed

7.1 Vi beskytter og passer på dine personoplysninger for at undgå, at de går tabt, kompromitteret eller utilsigtet bliver ændret. Derudover sikrer vi imod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Vi gør vores bedste for at sikre kvaliteten og sikkerheden af dine personoplysninger.

7.2 Du vil modtage underretning i tilfælde af et sikkerhedsbrud, hvis det vurderes at bruddet rummer en høj risiko for dig, herunder eksempelvis ved tab af agtelse eller identitetstyveri.

8. Cookies

8.1 Vores hjemmeside anvender ”cookies”, der er en tekstfil, der anbringes på din computers harddisk, smartphone el. tilsvarende. Tekstfilen gør det muligt at indsamle oplysninger om, hvilke sider og funktioner du anvender. Vi bruger cookies til at optimere dit besøg, når du navigerer rundt på vores hjemmeside. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

8.2 Cookies bruges blandt andet af Google Analytics, som vi har indgået en databehandleraftale med jf. punkt 5.3.

8.3 Ved at bruge vores hjemmeside giver du samtykke til, at vi anvender cookies som beskrevet ovenfor. Såfremt du ikke længe ønsker at give samtykke til dette, kan du til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke ved at ændre indstillingerne i din browser.

9. Opbevaring af dine personoplysninger

9.1 Vi opbevarer og behandler dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til formålet om, at administrere din relation til os, opfyldelse af din anmodning om særlige tjenester, forbedring af vores tjenester, tilpasning af vores kommunikation og markedsføring til dig og opfyldelse af krav i henhold til lovgivningen.

10. Dine rettigheder

10.1 Du har ifølge databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Formålet med dine rettigheder er, at det skal skabe åbenhed og transparens om vores behandling af dine personoplysninger.

Dine rettigheder er følgende:

10.2 Indsigtsretten: Du har ret til at se de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger, herunder eksempelvis formålet med behandlingen og hvem dine personoplysninger videregives til.

10.3 Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige eller forkerte oplysninger om dig selv rettet. Det omfatter også retten til, at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger. Vi vil naturligvis løbende ajourføre dine personoplysninger, men bliver du opmærksom på, at vi behandler urigtige oplysninger om dig, bedes du rette henvendelse til os ved at bruge vores kontaktoplysninger i punkt 2.2. Vi vil herefter berigtige dine personoplysninger hurtigst muligt.

10.4 Ret til sletning: Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig selv, forinden vi sletter dine personoplysninger, når det ikke længere er nødvendigt for os at opbevare dem af hensyn til formålet med behandlingen.

10.5 Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, således at personoplysningerne ikke må underlægges andre behandlinger end opbevaring.

10.6 Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, uanset om vores behandling er lovlig.

10.7 Retten til dataportabilitet: Du har i visse tilfælde ret til få udleveret dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format til personlig brug og til at overføre disse oplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

10.8 Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os på kontaktoplysningerne nævnt i punkt 2.2

11. Klage til Datatilsynet

11.1 Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, såfremt du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Datatilsynets kontaktoplysninger er følgende:

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Telefon: 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk

www.datatilsynet.dk

12. Ændringer af privatlivspolitikken

12.1 Geovent A/S forbeholder sig retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger eller forbedringer.