Vi tager ansvar - genbrug af emballage

FN's mål for bæredygtig udvikling

Vores emballage spiller en afgørende rolle for at sikre, at vores produkter når sikkert ud til vores kunder. Samtidig anerkender vi, at emballageforbrug kan føre til øgede mængder affald og påvirke vores miljø. Som en del af vores forpligtelse til FN’s verdensmål 12 om ansvarlig produktion og forbrug vil vi reducere vores emballageforbrug og opfordre vores kunder og leverandører til at gøre det samme.

Recycling label

Vores mål og handlinger

Vi vil fortsætte med at være en ansvarlig virksomhed og reducere vores miljøpåvirkning gennem

Recycling packaging

Vores engagement

For os er arbejdet med bæredygtighed en rejse. Vi får hele tiden ny viden og nye ideer, samtidig med at vi følger med nye krav, regler og muligheder. Vi følger med i, hvordan reglerne i EU’s emballagedirektiv bliver formuleret, og hvilke krav det stiller til os. Samtidig går vi i dialog med vores emballageleverandører om, hvordan de ser og arbejder med produktudvikling.

Ved at reducere vores emballageforbrug uden at gå på kompromis med kvaliteten ønsker vi at sikre, at vores forretningspraksis matcher vores værdier om at være en ansvarlig virksomhed, der arbejder for at bidrage til bæredygtige løsninger.

Vi tror på, at vi sammen med kunder, leverandører og samarbejdspartnere kan tage ansvar og gøre en forskel for at skabe større cirkularitet og dermed mere bæredygtige løsninger.

Kontakt os for mere information.

Recycling packaging

Fra genanvendelse af karton til genbrug af kasser

Hvad synes vores medarbejdere om projektet?

At arbejde med bæredygtighed kræver et fuldt engagement fra vores medarbejdere.
Derfor er vi glade for, at vores medarbejdere bakker op om vores aktiviteter.

"Det er virkelig sjovt med puslespillet at pakke i forskellige kasser i stedet for i kasser i standardstørrelse.
Det er rigtig godt at reducere vores brug af karton – og de grønne klistermærker er så flotte."

Trine Bruun
Praktikant, Administration

"I dag genbruger vi ikke nok kasser. Det er dejligt, at vi sender kartonen til genanvendelse, men det er endnu bedre, at vi genbruger selve kasserne."

Peter Madsen
Lager