Styrkelse af vores lagerteam

Strengthening our warehouse team

I vores konstante bestræbelser på at give vores kunder en god oplevelse, har vi styrket vores lagerteam med ansættelsen af Peter Madsen og Trine Henriksen.

Fjern giftige gasser, lugte, aerosoler, VOC’er osv. fra luften!

Efterspørgslen efter udstyr, der kan fjerne forskellige stoffer fra luften, er stigende.Luftens renhed bliver et mere og mere vigtigt emne i hele verden. På baggrund af denne efterspørgsel fra kunderne introducerer Geovent GFC-filterenheden til rensning af returluft, indsugningsluft eller cirkuleret luft for at fjerne giftige gasser, lugt, aerosoler, VOC’er osv. fra industrielle produktionsprocesser. Ved at […]